ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชาคร ผาสุวรรณ
ที่อยู่ :
15 ซอยอินทรามระ 23 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chakorn Pasuwan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัน เวลา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 125 x 247 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Day - Time
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 125 x 247 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.