ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไชยยศ กิตติการอำพล
เกิด :
25 ตุลาคม 2514
ที่อยู่ :
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
การศึกษา :
ปริญญาตรี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 12-13
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย คร้ังที่ 17
- การแสดงงานศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 10 "หัวข้อ ป่าเขาลำเนาไพร สายใยแห่งชีวิต"
- การแสดงงานภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ เอส วี โอ เอ คร้ังที่ 1
- การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 41
- มหกรรมศิลปเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiyot Kittikanampol
Born :
October 25, 1971


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการจากสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 62 x 200 x 220 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination of Modern Architecture No. 3
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 62 x 200 x 220 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.