ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไชยยศ จันทราทิตย์
ที่อยู่ :
14/1 ถนนเศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiyot Chantratita


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติ 86/16
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์กระดาษ
ขนาด (ซม.) : 80 x 94 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.