ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไชยยศ วงษ์จริต
เกิด :
17 กรกฎาคม 2505
ที่อยู่ :
34/42 ถ.จอมทอง บางค้อ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiyos Wongcharit
Born :
July 17, 1962


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความรู้สึกจากอดีต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คอลลาจ
ขนาด (ซม.) : 96 x 81 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Feeling from the Past
Date : -
Technique : Collage
SIZE (cm) : 96 x 81 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.