ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยศักดิ์ ชัยบุญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiyasak Chaiboon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังความเคลื่อนไหว หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 180 x 280 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dynamic Force No. 1
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 180 x 280 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พลังความเคลื่อนไหว หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 290 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dynamic Force No. 2
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 290 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.