ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยพร ระวีศิริ
เกิด :
23 ธันวาคม 2511
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2540 - นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ศิลปะของนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
2539 - มหกรรมศิลปเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2539
- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ "กลุ่มหมึกพิมพ์" ครั้งที่ 2
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2538 - การแสดงจิตรกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 1
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 7
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10
2537 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 6
2536 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2536
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 10
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 5
2535 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 9
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 4
- นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปาร์ค
2534 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2534
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 3
- การแสดงผลงานศิลปกรรมนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2533 - นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 2
2532 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 6
2539-2531 - นิทรรศการศิลปนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลสนับสนุนรุ่นเยาว์ Collection Erte นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8, 9
- รางวัลพิเศษนิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 3, 4, 5, 7
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2537
- รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรม ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2538
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน สาขาภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiyaporn Raveesiri
Born :
December 23, 1968


ผลงานศิลปิน

Title : Landscape 08-01
Date : 2008
Technique : Etching
SIZE (cm) : 75 x 109 cm.
COLLECTION : -
Title : Landscape 08-02
Date : 2008
Technique : Etching
SIZE (cm) : 75 x 116 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.