ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม
เกิด :
2 ธันวาคม 2490
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Cert. Of Training Course for Editor and Book Designer, UNESCO, Bangkok - Dip. for Futher Development of Trainer Teacher of Arts in School, The National Arts Centre, Philippines - Cert. Of Care and Conservation of Works on Paper’s Workshop, The University of Melbourne, Australia, held at Silpakorn University
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiyanandha Cha-um-ngarm
Born :
December 2, 1947
Tel :
668 1453 8401
Education :
1967 - Changsilp School of Fine Arts, Bangkok, Thailand
1972 - B.F.A. Graphic Arts (2nd Hons.), Silpakorn University, Bangkok, Thailand
1979 - Cert. of Training Course for Editor and Book Designer from UNESCO,
Bangkok, Thailand
1982 - M.F.A. Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
1985 - Dip. for Futher Development of Trainer Teachers of the Arts in School
from the National Arts Centre, Philippines
1994 - Cert. of Care and conservation of Works and Paper’s workshop,
The University of Melbourne, Australia, held at Silpakorn university
Solo Exhibition :
1988 - 1st Solo Exhibition of Paper Media, The Artist’s Gallery, Bangkok
1992 - Invited Artist in “MEDIUM PAPER CULTURAL EXHIBITION BY THAI ARTIST, CHAIYANANDHA CHA-UMNGARM”, organized by Royal Thai Embassy, with Cooperation of Czechoslovak Airline, Mlada Fronta Gallery Hall, Prague, Czech and Slovak Federal Republic
2008 - Art Exhibition “Way of Life” On the occasion of the retirement of Chaiyanandha Cha-umngarm, Art and Design Gallery, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University.
2009 - Hand Papermaking Art Exhibition “Way of Life 2” Cast paper Paper collage Pulp painting Including Acrylic Painting Fiber Art Wood Iron and Bronze, Gallery N, Wireless road, Lumpinee park, Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
1972 - Contemporary Art Exhibition of Thai Artists in Copenhegen, Denmark
- 21st National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
- Contemporary Zero Art of Thai Artists, Bangkok
1973 - Bangkok Festival ‘73, Art Exhibition of Thai Artists & Artsits from Berlin, Bangkok, Thailand
1974 - Quarta Biennale Internazionale Della Grafica D’arte, Palazzo Strozzy, Firanze, Italia
- Exhibition of Contemporary Art 1964-1974, Bangkok, Thailand
- Exhibition of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
- 1st Bua-Loung Art Exhibition, Bankok Bank, Bangkok, Thailand
1975 - Art Exhibition ‘74, Proceed for The Benefit of Slum Children Walfare, A.U.A., Bangkok, Thailand
- 3rd Biennale International De L’Image E’pinal, France
- Asian Mobile Exhibition of Art & Photography, Bangkok, Thailand
- 4 Internationale Grafik Biennale in Teharan, Iran
1976 - Inter Grafik ‘76, Verband Bildender Kunstler der, DDR.
- Bhirasri Institute of Modern art Second Aniversary Exhibition of Contemporary Art, Bangkok, Thailand
- The Exhibition of Art 1976 Metropolitan Bank, Bangkok, Thailand
1977 - 2nd Bua-Loung Art Exhibition, Bangkok Bank, Bangkok, Thailand
- Art Exhibition of Silpakorn 20, Bangkok, Thailand
- TISCO Invitation of Contemporary Art, Bangkok, Thailand
1981 - Asian Art Exhibition Bangladesh, Shilpaka University, Bangladesh
- TISCO Invitation of Contemporary Art, Bangkok, Thailand
1983 - 15 Graficni Bienale Ljublijana, Modern Galerija Ljublijana, Yugoslavija
- International Print Exhibit ; 1983, Taiwan, Republic of China
2008 - Korea & Thai Hybrid Project, The Gallery of Art and Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand
- Art Exhibition “Way of Life” On the occasion of the retirement of Chaiyanandha Cha-umngarm, Art and Design Gallery, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University.
2009 - Hand Papermaking Art Exhibition “Way of Life 2” Cast paper Paper collage Pulp painting Including Acrylic Painting Fiber Art Wood Iron and Bronze, Gallery N, Wireless road, Lumpinee park, Bangkok, Thailand
Awards :
1969 - Scholaship from Silpakorn University, Bangkok
1974 - Gold Medal ; Quarta Biennale Internazionale Della Grafica D’arte, Firenze, Italia
- 3rd Prize, Bronze Medal ; Graphic Arts, 22nd National Exhibition of Art, Bangkok
1975 - Grant from Srisudha Stationary Import Co., Ltd., Bangkok, to Survey of Arts in Europe
- 1st Prize, Gold Medal ; Contemporary Painting, 1st Bua-Loung Art Exhibition, Bangkok
- 3rd Prize, Bronze medal ; Painting, 23rd National Exhibition of Art, Bangkok
1977 - 3rd Prize, Bronze Medal ; Thai Traditional Painting, 3rd Bua-Loung Art Exhibition, Bangkok
1982 - Scholarship from Graduate School, Silpakorn University, Bangkok
1985 - Invited Expert and Grant from SEAMEO Project in Archaeology and Fine Arts, The SPAFA Philippines Sub Center of Fine Arts, Philippines
1988 - Purchase Prize for Creating the Art Work from Princess Soamsavari on the Occasion of 10th Anivesary Bua-Loung Art Exhibition, Music Centre, Bangkok Bank, Bangkok
1990 - Selected International Paper Artists on Hand Paper making’s Slide
- Presentation 1990, Mineapolis, MN., USA.
1992 - Honourable Award for The Reputation to Silpakorn university, Bangkok
- Invited Artist and Grant by The Royal Thai Embassy in Prague, with Cooperation of Czecho-slovak Airline in “Medium Paper Cultural Exhibition by Thai Artist, Chaiyanandha Cha-umngarm,” Prague, Czech and Slovak Federal Republic
- Grant from Noble Holding Co., Ltd., for Printing Graphic Design Promotion in “Medium Paper Cultural Exhibition by Thai Artist, Chaiyanandha Cha-umngarm” Czech and Slovak Federal Republic
- Gold Brooch from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon
2006 - Enamel Brooch from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเคลื่อนไหวในธรรมชาติ 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 48.5 x 12.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Movement in Nature No. 3
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 48.5 x 12.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ใกล้ค่ำ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : อะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 100 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Neary Dark 1
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 100 x50 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชีวิตแห่งความสงบ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2519
เทคนิค : อะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 77 x 87 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1976
Technique : Acrylic on Canvas
SIZE (cm) : 77 x 87 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.