ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยวุฒิ เทียมปาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiwut Tiempan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กาแฟ ปาท่องโก๋
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 110 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Coffee and Pa-Tong-Go
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 110 x 130 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ขนมเทียน ขนมเข่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 108 x 138 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : A Candle - Sweetmeats
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 108 x 138 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : กาน้ำร้อน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 100 x 115 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Kettle
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 100 x 115 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.