ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยวิชิต สิทธิวงศ์
เกิด :
1 ตุลาคม 2520
ที่อยู่ :
26 หมู่ 2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร :
053 - 702647
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chaiwichit
การศึกษา :
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิจิตรศิลป์จิตรกรรมสากล
นิทรรศการเดี่ยว :
2539 - ร่วมกิจกรรมทักษะวิชาชีพประเภทศิลปกรรม (สีน้ำ) ระดับชาติ ครั้งที่ 1
2545 - ร่วมแสดงงาน เชียงรายเมืองศิลปิน
2546 - ร่วมแสดงงานทัศนะศิลป์ศิษย์เก่าเพาะช่าง
2547 - ร่วมแสดงงานศิลปะบนลานดิน ครั้งที่ 11 หอวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรม เชียงรายศิลปืเพื่อหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2548 - ร่วมแสดงงาน 19 ศิลปินร่วมใจ ณ สตูดิโอบ้านป้าตุ๊ จ.เชียงราย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiwichit Sitthiwong
Born :
October 1, 1977
Address :
26 Moo. 2 Baan Doo Subdistrict Muang District ChiangRai 57100
Tel :
053 702 647
Website :
www.rama9art.org/chaiwichit
Education :
- Fine Art Department, ChiangRai Commercial College
- Technology Rajmogkon University, Poachang Arcade
- Bachelor Degree :
Faculty of Art, Technology Rajmongkon University, Central Arcade, Rangsit Klong 6
Solo Exhibition :
2008 - Cosy ChiangRai 4 "Ship and Shrub", The Seven Art Gallery, Bangkok
2009 - Cosy ChiangRai 5 "The Season of Falling Blossoms", 9 Art Gallery/Architect Studio, Chiangrai.
Selected Exhibitions :
2005 - 19 Artist come together, "Pa tu" Studio, ChiangRai
2006 - Salween Art Embellishment of the River, Path of Pakakayour Siam Commercial Plaza, Bangkok.
Awards :
1984 - Winner of drawing contest in Lampang
1985 - Winner of water colour contest in Lampang
1989 - 2nd prize photography exhibition Payow
- 3rd prize photography exhibition Payow


ผลงานศิลปิน

Title : Dok-Harng-Nok-Yung-Dang
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 80 x 90 cm.
COLLECTION : -
Title : Dok-Lao 6.00 PM
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 45 x 53 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.