ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์
เกิด :
20 ตุลาคม 2523
ที่อยู่ :
48/4 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร :
086-976-0327
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพ
นิทรรศการกลุ่ม :
2542 - การแสดงผลงานประกวดทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ครั้งที่ 6 ณ เกาะลอย ศรีราชา จ.ชลบุรี
2543 - การแสดงผลงานประกวดทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ครั้งที่ 7 ณ เกาะลอย ศรีราช จ.ชลบุรี
2544 - การแสดงผลงานจิตรกรรม ฮิตาชิ ครั้งที่ 6 ณ หอศิลป์ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- การแสดงผลงานจิตรกรรม หัวข้อ "การป้องกันการติดสารเสพติดและโรคเอดส์" ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยช่างศิลป์
- การแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
2545 - การแสดงศิลปกรรมฮิตาชิ หัวข้อ "แรงบันดาลใจไกลสู่อนาคต" ณ ศิลป์ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- การแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
2547 - การแสดงนิทรรศการหุ่นนิ่ง และทิวทัศน์ ณ ศิลป์ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
2549 - ร่วมแสดงการประกวดประติมากรรมของสโมสรโรตารี ธนบุรี ณ อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ กรุงเทพ
- ร่วมแสดงการประติมากรรมปูนปั้น ครั้งที่ 4
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
2550 - ประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 3
- การแสดงการประกวดแบบร่างผลงานประติมากรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของนิตยสาร "ดิฉัน"
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลรองชนะเลิศการประกวดแบบร่างผลงานประติมากรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของนิตยสาร "ดิฉัน"
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
- รางวัลที่ 3 ประเภทประติมากรรม การประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 3
2545 - รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทวาดเส้น การประกวดศิลปกรรมนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์กรุงเทพ
- รางวัลที่ 3 ประเภทองค์ประกอบศิลป์ การประกวดศิลปกรรมนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์กรุงเทพ
- ได้รับทุนต่อเนื่องงานสวัสดิการสังคม เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 - รางวัลดีเด่น การประกวดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "การป้องกันการติดสารเสพติดและโรคเอดส์" วิทยาลัยช่างศิลป์กรุงเทพ
- รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทประติมากรรม การประกวดศิลปกรรมนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์กรุงเทพ
- รางวัลที่ 2 ประเภทองค์ประกอบศิลป์ การประกวดศิลปกรรมนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์กรุงเทพ
- ประกาศเกียรตินิยมศิลปะ ผลการเรียนดีเลิศ วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพ
2543 - รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงผลงานประกวดทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ครั้งที่ 7 ณ เกาะลอย ศรีราชา จ.ชลบุรี
2542 - รางวัลดีเด่น การแสดงผลงานประกวดทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ครั้งที่ 6 ณ เกาะลอย ศรีราชา จ.ชลบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiwat Kudapun
Born :
October 20, 1980
Tel. :
086-976-0327


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ลมหายใจของฉัน
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด : 200 x 300 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Breath
Date : -
Technique : Metal Welding
Size : 200 x 300 x 400 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.