ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยวัฒน์ คนไว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiwat Khonwai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ลายเส้นปากกา
ขนาด (ซม.) : 50 x 65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life
Date : -
Technique : Pen drawing
SIZE (cm) : 50 x 65 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.