ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยวัฒน์ คำฝั้น
เกิด :
23 ธันวาคม 2523
ที่อยู่ :
122/2 หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร :
089-495-2739
การศึกษา :
(ศบ.) ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 4, 5, 6, 8, 9 ประจำปี 2545, 2546, 2547, 2549, 2550
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 26, 27, 28, 29 ประจำปี 2547, 2548, 2549, 2550
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2547
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 16, 18 ประจำปี 2544, 2546
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19, 20 ประจำปี 2545, 2546
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2548
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51, 52, 53 ประจำปี 2548, 2549, 2550
2550 - นิทรรศการศิลปไทย "ภาพลักษณ์จากคติความเชื่อในพุทธศาสนา" ณ ละลานตา ไฟน์ อาร์ต (lalanta fine art)
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - การแสดงนิทรรศการ "โฉมหน้าศิลปิน" Artist Self Portrait
- การแสดงนิทรรศการ LIGHTNESS DARKNESS at Teo + Namfah Gallery
2549 - ร่วมแสดงผลงานการประกวดภาพถ่าย "ศิลปวัฒนธรรมไทย" ครั้งที่ 2 เนื่องในวันนริศ
- ร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการศิลปกรรม "ล้านนา ล้านช้าง"
- ร่วมแสดงนิทรรศการ "ศิริราชรวมใจศิลปิน ถวายพระพรครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี"
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปไทย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงการประกวดจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- การแสดงนิทรรศการ The Night of Art at Colonnade ณ โรงแรมสุโขทัย
2548 - การแสดงนิทรรศการ "วิถีไทย" THAI WAYS ar HERITAGE CLUB
- การแสดงนิทรรศการ "LIVING WITH ART" by LALANTA
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดภาพถ่าย "ศิลปวัฒนธรรมไทย" เนื่องในวันนริศ
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรมการเอกลักษณ์อันดามัน
- ร่วมแสดงงผลงานการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล"
2547 - แสดงผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 33 โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงผลงาน เชียงรายรำลึก ศิลปะและศิลปินเพื่อหอศิลป์เชียงราย
2546 - แสดงผลงานโครงการมหกรรมของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ (เปิดบ้านจิตรกรรม)
2545 - ร่วมแสดงผลงานการประกวดภาพจิตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 "ในหลวงในหัวใจศิลปิน"
2544 - ร่วมแสดงงานการประกวด โนเกีย อาร์ต อวอร์ด เอเซียแปซิฟิก 2001 หัวข้อ Eye on the world
- แสดงผลงานศิลปะในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 "ศิลปะนาฏยลีลา ลักษณาศิลปากร"
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดผลงานศิลปะต้นแบบสำหรับพิมพ์ผ้าบนผ้าพันคอ เรื่อง "ข้าว"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiwat Kamfun
Born :
December 23, 1980
Tel. :
089-495-2739


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรงจิตรกรรมไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 400 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Power of Movement Thai Painting Form
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
Size : 400x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.