ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยศักดิ์ คุรุรัตนากร
ที่อยู่ :
70/301 ประชานิเวศน์ 2 นนทบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaisak Kururatanakorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จากอดีต-ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมดำเนินอยู่ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 77 x 102 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Physical Environment from Past to Present No. I
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 77 x 102 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.