ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยพร แซ่เล้า
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaiporn Lao


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเสื่อมสลายของเทคโนโลยี 2551/5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 240 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Fall of Technology 2008/5
Date : 2008
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 240 x 240 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความเสื่อมสลายของเทคดนโลยี 2551/6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 240 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Fall of Technology 2008/6
Date : 2008
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 240 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.