ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยณรงค์ กองกลิ่น
เกิด :
11 มิถุนายน 2523
ที่อยู่ :
238 หมู่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร :
084-0721946, 042-841882
การศึกษา :
- ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คระจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญามหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2542 - งานแสดงศิลปะ ณ Parson School of Design in New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
2544 - การแสดงงาน 5 ศิลปิน ครบรอบ 72 พรรษา มหาราชินี ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
2546 - งานแสดงศิลปะ เพื่อการประมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามึ ในมูลนิธิของสมเด็จ พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาลี
2547 - งานแสดง 7 ศิลปิน The Art Exhibition by 7 Artist ณ สำนักงานใหญ่ ของบริษัท การบินไทย จำกัด
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 9
- รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 19
2549 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ ครั้งที่ 8
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52ฃ
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 18
2548 - รางวัลรองชนะเลิศการแสดงศิลปะ Young Artist ของบริษัทเครือซีเมนต์ไทย
2547 - รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยขิงศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
- ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมโครงการ Fly Thai with Thai Artist โดยบริษัท การบินไทย
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 16
- ทุนการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2544 - รางวัลชนะเลิศการแสดงศิลปกรรมฮิตาชิ ครั้งที่ 7
- รางวัลใบประกาศแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอร์ริส
2543 - รางวัลรองชนะเลิศการแสดงศิลปกรรมอิจาชิ ครั้งที่ 6
- รางวัลชนะเลิศการประกวดโนเกียอาร์ตอวอร์ดเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2
2542 - รางวัลชนะเลิศการประกวดโนเกียอาร์ตอวอร์ดเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1
- รางวัลชนะเลิศการแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอร์ริส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chainarong Kongklin
Born :
June 11, 1980
Address :
238 Moo 1, Nong Ya Plaong, Wangsapung, Loei 42130, Thailand
Tel :
042-841882,084-0721946
Education :
- B.F.A. (Painting), Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
- M.F.A. (Painting), Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
Solo Exhibition :
1999 - Art Exhibition at Parson school of Design in New York, USA.
2001 - The representative for 72nd Queen's Anniversary Art Exhibition, Manila, Phillippins.
2004 - The representative for "Fly Thai with Thai Artist" by Thai Airway International Public Co.,Ltd.
- Scholarship for Study at USA. and Finland byNokia.
- Scholarship for create the art by Prem, the full general Foundation.
Awards :
2002 - 1st prize, 7th Hitachi Art Competition.
- Outstanding certificate, Philip Morris Art Exhibition.
- 1st prize, 2nd Nokia Art Award-Asia Pacific Exhibition
2004 - Silver medal Award, 21st Contemporary Art competition by Young Artist
- Merit Prize, 16th Toshiba "Bring good thing to life" Art Exhibition.
2005 - 2nd prize, silver madal Award, 52nd National Art Exhibition
2006 - 3rd prize, 8th Panasonic Art Exhibition, for happiness of human.
2007 - Merit prize, 9th Panasonic Art Exhibition.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อะหร่อย หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 250 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Delicious No.1
Date : -
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 250 x 200 cm.
COLLECTION : -
Title : Leptospira
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.