ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2497 - 2534)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chainarong
การศึกษา :
2518 - (คบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2524 - (ศม.) มหาวิทยาลัยเอม.เอส.บาโรดา อินเดีย
นิทรรศการเดี่ยว :
2522 - แสดงเดี่ยวที่บูเชียโน โบราโด อินเดีย
นิทรรศการกลุ่ม :
2522 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 1,2 หอศิลป พีระศรี.
2522 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1,2 หอศิลป พีระศรี
2522 - ศิลปกรรม ร่วมสมัยธนาคารศรีนคร สำนักงานใหญ่ธนาคารศรีนคร
2522 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25 หอศิลปแห่งชาติ
2523 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัยของศิลปินแห่งเอเชีย ญี่ปุ่น
2525 - นิทรรศการศิลปไทย 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ อเมริกา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chainarong Charoenpanitkul (1954 - 1991)
Address :
Buriram Teachers College, Buriram
Website :
www.rama9art.org/chainarong
Education :
- B.A. ( Teaching ) Chulalongkorn University
- M.S. ( Fine Art ) University of Baroda India
Selected Exhibitions :
1973 - Art Exhibition of Christian Center Student, Bangkok
1979 - 25th National Exhibition of Art, Bangkok
- 1st and 2nd Bua Luang Art Exhibition, Bangkok
- 1st and 2nd Thai Farmer Bank Art Exhibition
- Bangkok Metropolitan Bank Art Exhibition
- Bombay Art Society Exhibition
- One Man Show, Baroda India


ผลงานศิลปิน

Title : Water-Box
Date : 1979
Technique : Pencil colour
SIZE (cm) : 108 x 108 cm.
COLLECTION : -
Title : Untitled
Date : 1981
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 52.5 x 41.5 cm.
COLLECTION : Chulalongkorn University, Bangkok

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.