ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฉายนภา เลปาจารย์
เกิด :
28 มกราคม 2498
ที่อยู่ :
74 ซอยปัญจมิตร 2 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร :
0-2510-9033
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chainapa
การศึกษา :
2521 - ศบ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2530 - ศม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2549 - “Save my soul” ห้องนิทรรศการละลานตา กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2518 - ศิลปินสตรีนานาชาติ หอศิลป พีระศรี
2524 - การแสดงงานประติมากลุ่มประติมากรไทย ครั้งที่ 1 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2527 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
2531 - การแสดงงานศิลปกรรมของศิลปินไทย ณ ประเทศเยอรมัน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 5 รอบ ประเทศเยอรมัน
2535 - แสดงผลงานทางประติมากรรม โรงแรมมณเฑียร
2536 - นิทรรศการกลุ่ม 10 Women View โรงแรมไฮแอท เซ็นทรัลพลาซ่า
2537 - นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป หอศิลปแห่งชาติ
2539 - การแสดงผลงานปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chainapa Leprajarn
Born :
28 January 1955
Address :
74 Soi Panjamit 2 Navamin Road Bungkum, Bangkok Thailand 10230
Tel :
081-517-4649
Website :
www.rama9art.org/chainapa
Education :
- Elementary Education, Satri Sutikam, Bangkok Thailand
- Junior High School, Satri Varanath (Taeves), Bangkok Thailand
- Senior High School, (School of Fine Arts), Bangkok Thailand
- Bachelor of Fine Arts (Sculpture), Thesis; Unity of Interlace, Silpakorn University, Bangkok Thailand
- Master of Fine Arts (Sculpture), Thesis :
Sculpture in Public Park
- Environment atThe ChatujakPark, Silpakorn University, Bangkok Thailand
- 2 month - independent academic trip to study Arts&Sculpture in Japan,
Solo Exhibition :
2006 - “Save my soul” Lalanta Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1971-1972 - Student Art Exhibition
1983 1st - Sculpture Exhibition, Silpakorn University
Awards :
1970 - 1st Prize Junior High School, Satri Varanath (Taeves) "Paint Exhibition", Bangkok Thailand.
1971 - Admire Prize "Ceramic Art" College of Fine Art, Bangkok Thailand


ผลงานศิลปิน

Title : Unity of Interlace No.1
Date : -
Technique : Sand Stone
SIZE (cm) : 40 x 21 cm.
COLLECTION : -
Title : Day-Star
Date : -
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 25 x 34 cm.
COLLECTION : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 40 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.