ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยมิตร แสวงมงคล
ที่อยู่ :
562/9 ซ.แอนเน็กซ์ ถ.พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaimit Swaengmongkol


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติความลึก 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์กระดาษ
ขนาด (ซม.) : 109 x 78 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Depth 1
Date : -
Technique : Paper Block
SIZE (cm) : 109 x 78 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.