ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
คาโรลีน ดานัวส์-มาริค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Caroline Danois-Maric


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฝั่งตะวันตก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 80 x 108 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : West Side
Date : -
Technique : Wood cut
SIZE (cm) : 80 x 108 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.