ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน
เกิด :
19 กรกฏาคม 2510
อีเมล์ :
mlbnandawan@gmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/bussayamas
การแสดงงานเดี่ยว
- นิทรรศการ “Hold them high” หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ “Artist Meet BMW.” โรงแรม คอนราด
- นิทรรศการ “Artist Du Monde” แกลเลอรี่ เบอร์นาโนส ปารีส ฝรั่งเศส
- นิทรรศการ “ TRUE” หอศิลป์แห่งชาติ ถ.เจ้าฟ้า
นิทรรศการกลุ่ม :
2549 - นิทรรศการ “Mother” หอศิลป์แห่งชาติ ถ.เจ้าฟ้า
2546 - Scopolamine Project 1-5
- Vermont Studio Centre, USA.
2545 - นิทรรศการ “Portre Ouverte” Cite International Des Art, ปารีส ฝรั่งเศส
- Cite International Des Arts ปารีส ฝรั่งเศส
- The Contemporary art program.
2544 - Face and Body หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
M.L.Bussayamas Nandawan
Born :
July 19,1967 Bangkok
Address :
Visual Art Department, King Mongkut Institute of Technology Ladklabang , Chalongkrung Road, Bangkok Thailand
Email :
mlbnandawan@gmail.com
Website :
www.rama9art.org/bussayamas
Education :
1995 - BFA in Painting, Silpakorn University
2000 - (certificated) Ecole Nationale Superieure Des Beaux-Arts, Paris, France. (studio Christian BOLTANSKI), Scholarship from The French Government
2001 - MFA in Painting, Silpakorn University
Solo Exhibition :
2000 - "Porte Ouverte"; at the Cite International des Arts, Paris, France
- Artist du Monde at Gallery Bernanos, Paris France in 2000
- “Face and Body” at The Art Center, Silpakorn University
Selected Exhibitions :
1998 - “Exhibition Thai-Japanese” at The Thai Red Cross Charity, Queen Sirikit convention hall, Bangkok
- “ Hold them high” at the gallery of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.


ผลงานศิลปิน

Title : Nature in the Bottle
Date : 1993
Technique : Oil on paper
SIZE (cm) : 120 x 160 cm.
COLLECTION : -
Title : Look up Thought the Tree No.2
Date : 1999
Technique : Ink on paper
SIZE (cm) : 20 x 25 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.