ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุษกร พจนโสภณากุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Busakorn Potchanasopanakul


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ชีวิต (ใต้ท้องทะเล)
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด : 100 x 112 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life I
Date : -
Technique : Woodcut
Size : 100 x 112 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.