ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บรรฑิต พวงทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Bundit Pongtong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จิตใต้สำนึกในวัยเด็ก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 150 x 350 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Childhood Recollections
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 150 x 350 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.