ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บัณฑิต ผดุงวิเชียร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Bundit Padungvichien


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : งานเต้นรำการกุศล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 141 x 203 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Charity Ball
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 141 x 203 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.