ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บัญชา หนังสือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Buncha Nungsue


ผลงานศิลปิน

Title : Subduing my Himself
Date : -
Technique : Printing
SIZE (cm) : 255 x 259 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความทุกข์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์
ขนาด (ซม.) : 284.5 x 279.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Suffering
Date : -
Technique : Digital print on photo paper
SIZE (cm) : 284.5 x 279.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.