ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บำรุง สมบูรณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Bumroong Somboon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ผลิดอก ออกใบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 100 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Blossom
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชีวิต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 95 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life No. 2
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 95 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.