ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บำเหน็จพงศ์ พนอวีรเลิศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Bumneetpong Panolveeralert


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : กรุงเทพฯ ๒๐๐๐
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : 88 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bangkok 2000
Date : -
Technique : Computer (Ink Jet Print)
Size : 88 x 210 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : กรุงเทพฯ ๒๐๐๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : 66 x 135 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bangkok 2001
Date : -
Technique : Computer (Ink Jet Print)
Size : 66x 135 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.