ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บริรักษ์ ศุภตรัยวรพงศ์
เกิด :
28 กันยายน 2509
การศึกษา :
2534 ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแสดงผลงาน :
2529 - 2550
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8
- นิทรรศการผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 3
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 4
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 5
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 6
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 8
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2534 โครงการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 13 กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2534 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 10 ของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการทางวิชาการศิลปะอีสานสัญจร ของกลุ่มไทอีสานครั้งที่ 1
- นิทรรศการทางวิชาการศิลปะอีสานสัญจร ของกลุ่มไทอีสานครั้งที่ 2
- นิทรรศการทางวิชาการศิลปะอีสานสัญจร ของกลุ่มไทอีสานครั้งที่ 3
- นิทรรศการทางวิชาการศิลปะอีสานสัญจร ของกลุ่มไทอีสานครั้งที่ 4
- นิทรรศการทางวิชาการศิลปะอีสานสัญจร ของกลุ่มไทอีสานครั้งที่ 6
- นิทรรศการศิลปกรรม “ภาพอีสาน” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวา พุทธศักราช 2542 “แม่น้ำของแผ่นดิน”
- นิทรรศการมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปสัญจร วาดเส้น และสีน้ำ “อารมณ์และความเบ่งบาน” ( 3 จังหวัดภาคอีสาน)
- นิทรรศการศิลปะ Art presentation’ 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นิทรรศการ “คืนบ้านสานศิลป์” โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
- การแสดงศิลปกรรมเพื่อศีลป์ พีระศรี ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ “โครงการศิลปะเพื่อสุขภาพจิตในโรงพยาบาลนางรอง” จังหวัดบุรีรัมย์
- นิทรรศการสีน้ำคณาจารย์ราชภัฏอีสาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นิทรรศการศิลปวรุณ ครั้งที่ 10-21 ณ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- นิทรรศการภาพถ่ายและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- นิทรรศการเนื่องใน “วันศิลป์ พีระศรี 2544” เรื่องภาพเหมือนศิลปิน
- นิทรรศการศิลปกรรม โดยศิลปิน “กลุ่มนา” ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นิทรรศการ “ศิลปกรรมไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร-งานวาดเส้นร่วมสมัย”
- นิทรรศการประติมากรรมขนาดเล็ก ชุด “โลกธาตุ” ณ ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นิทรรศการ “โครงการศิลปะเพื่อสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน” จังหวัดสกลนคร
- นิทรรศการ “โครงการศิลปกรรมในหีบห่อ (Art in Artcase)” ณ เดอะสีลมแกลเลอเลีย
- นิทรรศการ “โครงการศิลปกรรมเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ความสุข-Happiness” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ “โครงการมหกรรมศิลปกรรมของนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เปิดบ้านจิตรกรรมฯ”
- นิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์ ณ ร้านวูดคัต มหาสารคาม
- นิทรรศการมหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย ณ เดอะสีลมแกลเลอเลีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม “30 ปี 14 ตุลา วันประชาธิปไตย” พ.ศ. 2547
- นิทรรศการมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระมหาราชินี ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ “ศิลป์ถิ่นธารปราสาท” ครั้งที่ 1 ณ ห้องศิลป์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปราสาทเพชรวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- นิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง “แผ่นดิน ภูเขา แม่น้ำ ทะเล และท้องฟ้า” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “unseen in frame” ณ หอศิลป์อโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- นิทรรศการมหกรรมศิลปะเฉลิมพร่วมสมัยไทย ประจำปี 2550 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เรื่อง “น้ำ-Water” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ จากพื้นฐานสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัย” เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
- 1990 Collection Supporting Award the 7th and 8th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists on the occasion of "Silpa Bhirasri Day"
- 1991 Award Winner the 6th Petroleum Authority of Thailand Painting Competition in the Celebrations for the Auspicious Occasion of her Majesty the Queen's Sixteenth Birthday Anniversary
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Borirak Supatraworapong
Born :
September 28, 1966


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชนบท หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rural, No. 2
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 200 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ดินแดนดิบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2533
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 155 x 187 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.