ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญยิ่ง เอมเจริญ
เกิด :
16 กุมภาพันธ์ 2489
ที่อยู่ :
48/1 หมู่ 7 ต. บางแคเหนือ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/boonying
การศึกษา :
2513 - เริ่มศึกษาศิลปะในแนวทางธรรมชาติกับอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ จากนั้นได้ใช้ชีวิตทำงานศิลปะมาโดยตลอด
นิทรรศการกลุ่ม :
2513 - ร่วมแสดงงานกลุ่มธรรม ครั้งที่ 1 คลองเตย
2514 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย 72 มเหสักข์อาเขต
2515 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21
2522 - ศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินไทย 9 คน ชินโนแกลเลอรี่ สหรัฐเอมริกา
2526 - การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง พ.ศ.2475 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิทรรศการกลุ่มธรรมครั้งที่ 4 สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยทิสโก้ ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ
2527 - การแสดง 2 ศิลปินในชุด "จิตวิญญาณและอารมณ์" วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการกลุ่มธรรม ครั้งที่ 5 หอศิลปพีระศรี กรุงเทพฯ
2528 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยชมรมหมู่บ้านศิลปินไทย โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
2529 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินสตรนานาชาติ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยทิสโก้ ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ
- ภาพพิมพ์นานาชาติ พ.ศ. 2529 เบอร์ลิน เยอรมนีตะวันออก
- การแสดงกลุ่มแกลเลอรี่ 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonying Emjaroen
Born :
February 16, 1946
Address :
Emjaroen Studio,48/1 Mu 7, Bangkae Nue, Bhasichareon, Bangkok 10160
Website :
www.rama9art.org/boonying
Education :
1970 Began pursuit in artistic training with nature under guidance of Pratuang Emjaroen and continuing this study up to the present.
Selected Exhibitions :
1970 - Dhamma Group's Exhibitions
1971 - Contemporary Art Exhibition 72, Mahesak Arcade, Bangkok
1972 - 21st National Art Exhibition, Bangkok
1979 - Art Exhibition of Thai-American Artists, U.S.A
- Contemporary Art Exhibition by 9 Thai Artists, Shinno Gallery, U.S.A.
1983 - "Art Since 1932" Thammasart University, Bangkok
- 4th Dhamma Group Exhibition, Goethe Institute, Bangkok
- 4th Tisco Exhibition of Contemporary Art, Bangkok
1984 - "Spirit and Mood" Visual Dhamma Gallery, Bangkok
- 5th Dhamma Group Exhibition, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1985 Art Exhibition of Thai Artist Village Group, Montien Hotel, Bangkok
1986 "Inter Grafix 86" in Berlin, Eastern Germany
- "Tisco Invitation 1986" An Exhibition of Contemporary Art, Bangkok
- Contemporary Art Exhibition, Gallery 20, Bangkok
- International Woman Artist Exhibition, Montien Hotel, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : White Flower-2
Date : 1981
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 80 cm.
COLLECTION : Collection of TISCO, Bangkok
Title : Meadow Flowers No. 1
Date : 1989
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 85 x 75 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : กล้วยไม้สีแดง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2518
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 50 x 36 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.