ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญทัน เชษฐสุราษฎร์
เกิด :
6 เมษายน 2501
ที่อยู่ :
269/22 บ้านพักข้าราชการ มหาวิทยาลัมหาสารคาม ถ.มหาสารคาม- โกสุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร :
081-974-1326, 043-712-769
นิทรรศการ
2525-2532 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2535 - จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
2539 - การแสดงผลงานเดี่ยวจิตรกรรมสีน้ำ "ทัศนียภาพอีสาน" ครั้งที่ 1 ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2540 - การแสดงผลงานเดี่ยวจิตรกรรมสีน้ำ "ทัศนียภาพอีสาน" ครั้งที่ 2 ที่ Akko Gallery กรุงเทพฯ
2541 - ศิลปกรรม ปตท.
2545 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2546 - การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 2546
2548 - การแสดงนิทรรศการ อมตะ อาร์ต เฟสติวัล 2005
2549 - นิทรรศการบัวหลวง ครั้งที่ 28
รางวัล/เกียรติยศ :
2542 - รางวัลพิเศษ จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
2546 - รางวัลเกียรติคุณศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boontun Chetsurat
Born :
April 6, 1958


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แผ่นดินอีสาน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 180 x 320 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Land of Isan, No. 2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 180 x 320 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มนุษย์
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 110 x 98 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.