ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญทรง ศรีพิทักษ์
ที่อยู่ :
20/2 ซอยบ้านช่างหล่อ ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonsong Sripitak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พันธะ - ผูกพัน หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 160 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.