ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญพันธุ์ วงศ์ภักดี
เกิด :
2 กุมภาพันธ์ 2514
ที่อยู่ :
3/062 หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ซอย เชียงคำ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร :
0-2982-4233, 08-9502-8454
อีเมล์ :
boonpan_w@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/boonpan
การศึกษา :
- ปวส. วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- ศบ.(ศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2535-2544 - ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติ ภายในพระอุโบสถ วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา วัดอินทร์ บางขุนพรม กรุงเทพฯ
- วัดช่องลม จ.ชลบุรี วัดบ้านนา จ.ระยอง วัดไพศาลี จ. นครสวรรค์ วัดบางนาใน กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดจันทร์กะพ้อ จ. ปทุมธานี วัดบ้านเก่า จ.ระยอง
2543 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
2544 - ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ต้นแบบภาพปักเพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
2547 - ร่วมแสดงนิทรรศการ เชียงราย "ศิลป์เพื่อหอศิลป์" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
2548 - ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมตกแต่งสนามบินสุวรรณภูมิ ควบคุมโดย อาจารย์ปัญญา วิจิตรธนสาร
2550 - ร่วมแสดงนิทรรศการ "ธรรมศิลป์นานาชาติเพื่อพ่อหลวง" โดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์
2551 - ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รางวัล/เกียรติยศ :
2544 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปต้นแบบ สำหรับพิมพ์ลงบนผ้าพันคอ เรื่อง "ข้าว" ในโครงการ ร้านจิตรลดา
2549 - รางวัลชมเชยการประกวดจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonpan Wongpakdee
Born :
February 2, 1971
Address :
3/062 Moo Baan Muang Thong Niwes, Soi Chiang Kam 3, Chaengwattana rd 14, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand
Tel :
0-2982-4233
E-mail :
boonpan_w@yahoo.com
Website :
www.rama9art.org/boonpan
Education :
- Bachelor of Fine Arts :
Bunditpatanasilpa Institute College of Fine Arts
Solo Exhibition :
- Spirituality by Boonpan Wongpakdee 2009 - 1st Solo Exhibition, “Spirituality” Jumjuree Art Gallery, Chulalongkorn University,Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
2008 - Participated in the Art Exhibition, which is used as a template at the Foundation for the Promotion of Art under the Patronage of H.M. the Queen.
Awards :
2001 - First prize for designing a scarf pattern, titled “Rice” under the Royal Chitrlada project.
2006 - Awarded a congratulatory prize for the design of Thai embroidery, Foundation for the Promotion of Art under the Patronage of H.M. the Queen.


ผลงานศิลปิน

Title : Dhamma way
Date : -
Technique : Gilded Lacqueeware
SIZE (cm) : 120 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : This Fair Earth is Golden
Date : 1995
Technique : Gilded Lacqueeware
SIZE (cm) : 120 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.