ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญพาด ฆังคะนะโน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonpad Kangkamano


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความใคร่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แกะสลักไม้
ขนาด (ซม.) : สูง 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Erotic feeling
Date : -
Technique : Wood carve
SIZE (cm) : H. 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.