ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญนำ สาสุด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonnum Sasood


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โฮงฮำ ความสุขในวิถีชีวิต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น ดินสอ
ขนาด (ซม.) : 170 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hong Hom(Rice Barn), Happiness In Life No.1
Date : -
Technique : Tempera color, pencil
SIZE (cm) : 170 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.