ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญมี แสงขำ
เกิด :
13 เมษายน 2518
ที่อยู่ :
134 ม.3 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - 6th Novosibirsk International Biennial of Contemporary Graphic Art
- จัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ ในนิทรรศการศิลปะ ณ งานบ้านและสวนแฟร์ 2009
- The 2 Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition
2551 - Biennial International De Grabado "Caixanova"
- นิทรรศการ 2008 Asia-Pacific International Exhibition of Print and Symposium
2550 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
- นิทรรศการผลงานศิลป์ชั้นยอด 2007 "ศิลปินศิษย์เก่าศิลปากรเทิดไท้ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศิลปิน"
- นิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงานศิลปะภาพพิมพ์ไทย-ญี่ปุ่น "ก้าวข้าม"
2549 - การแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. "อยู่อย่างไทย...กินใช้พอเพียง" ครั้งที่ 21
- การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
- Biennial International De Grabado "Caixanova"
2548 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- การแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
- นิทรรศการศิลปกรรม "Peaceful Mind" Rose Garden Gallery
- The 5th International Mini'Printa Art Biennial CLUJ NAPOCA, Romania
2546 - การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
- นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม Prints as Prints ครั้งที่ 4
- Tokyo International Mini' Printa triennial
รางวัล/เกียรติยศ :
2553 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
- Purchase Prize The 2 Bangkok Triennale International Print $ Drawing Exhibition
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonmee Sangkhum
Born :
13 April 1975


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สาระ สัจจะ ความจริง หมายเลข 10
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 105 x 75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : An essence, Truth, Reality No.10
Date : -
Technique : Mezzotint
SIZE (cm) : 105 x 75 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สาระ สัจจะ ความจริง หมายเลข 8
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 105 x 75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : An essence, Truth, Reality No.8
Date : -
Technique : Mezzotint
SIZE (cm) : 105 x 75 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.