ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญหมั่น คำสะอาด
เกิด :
6 สิงหาคม 2482
ที่อยู่ :
1 หมู่ 18 ถ.แจ้งสนิท ต.เขว่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม
การศึกษา :
โรงเรียนเพาะช่าง
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32, 33, 34, 35
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonman Chumsaard
Born :
6 August 1939


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โพนพิสัยบั้งไฟนาคา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปากกาสี
ขนาด (ซม.) : 120 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Phonpisai Naka Rocket
Date : -
Technique : Pencil
SIZE (cm) : 120 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.