ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญเกิด แก้วดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonkert Kaewdee


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ความทรงจำสังคมแรงงาน ก.
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด : 130 x 130 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In the Memory of Labour Society's
Date : -
Technique : Welding
Size : 130 x130 x 150 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.