ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เพ็ญสิน นีลวัฒนานันท์
เกิด :
2488
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/bhensine
การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป์
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts de Paris
นิทรรศการกลุ่ม :
2512 - “5 ศิลปินหญิง” บ้านอวบ สาณะเสน - กรุเทพฯ
2537 - U.N.E.S.C.O - Paris
- “Paris in my Impression” ณ หอศิลปแห่งชาติ เจ้าฟ้า - กรุงเทพฯ
2540 - “Emotion - Color - Atmospheree”
2542 - “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า - กรุงเทพฯ
2543 - “Art for Silpa Bhirasri in 2000” หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร - กรุงเทพฯ
2545 - “สีน้ำมันบนผ้าใบ” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป - กรุงเทพฯ
2551 - “VIVID” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป - กรุงเทพฯ
2554 - "Ars Longa, Vita Brevis" แกลเลอรี N - กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Bhensine Nilavadhanananda
Born :
1945
Website :
www.rama9art.org/bhensine
Education :
1969 - Silpakorn University, Bangkok
1977 - Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Paris, France
Solo Exhibition :
1969 - Five Women Artists, Gallery of Uab Sanaen, Bangkok
1970-75 - Works of Students of Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts-Paris, France
Selected Exhibitions :
1995 - Italian Rambles, Alliance Francaise, Bangkok
2007 - "Vivid", The National Gallery, Bangkok
2011 - "Ars Longa, Vita Brevis", at Galerie N, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Fava Canal
Date : 1994
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 58 x 80 cm.
COLLECTION : Rama IX Art Museum Foundation, Bangkok
Title : St.Mark After Raining
Date : 1994
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 58 x 80 cm.
COLLECTION : Rama IX Art Museum Foundation, Bangkok

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.