ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เบญจพร ประจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Benjaporn Prajong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บ่ายวันอาทิตย์ที่แสนวิเศษ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะเกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 122 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Magnificent Sunday Afternoon
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 122 x 240 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ขนมปังของแม่ฉัน จากฉันสู่เธอ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 400 x 100ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Mom's Sanwiches... From Me Back to Her
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 120 x 400 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.