ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บรรหาร พันธุศิริ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Banharn Phansiri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาพปัจจุบัน
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ปากกาคอแร้งบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 170 x 70 ซม.
Title : Status of Today
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 170 x 70 cm.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.