ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บัญชา ตรีรัตนน์อนวัช
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Bancha Triratarnavach


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ข้างใน - ข้างนอก
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 120 x 110 ซม.
Title : Inside - Outside
Date : -
Technique : Oil color
SIZE (cm) : 120 x 110 cm.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.