ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บัญชา ฤทธารมย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Bancha Rittarom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิ่ง หมายเลข 1
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิพม์ไม้
ขนาด (ซม.) : 68 x 108 ซม.
Title : Run No. 1
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 68 x 108 cm.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.