ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บัญชา ควรสมาคม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Bancha Kurnsamakhom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลัง หมายเลข 1
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 30 x 60 x 130 ซม.
Title : Power No. 1
Date : -
Technique : Iron Welding
SIZE (cm) : 30 x 60 x 130 cm.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.