ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อัจฉรา เพ็ชรพวง
ที่อยู่ :
91/249 ก. ซ.พิชยนันท์ 8 ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Autchara Phetpuang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หุ่นนิ่งจากบ้าน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 126 x 143 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Still Life, From Home
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 126 x 143 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.