ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อำนวย จนาศิลป์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Aumnuay Janasilp


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ที่รักจ๋า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีโป้ว, สบัดสีผสม, สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 190 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hello! Daring
Date : -
Technique : Metal car color, brush worked, acrylic on canvas
SIZE (cm) : 190 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.