ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อรรถธิพล แซ่เจื่อ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Attipon Jea


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ทัศนธาตุผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนแผ่นไม้
ขนาด (ซม.) : 240 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Visual Element through Science 1
Date : -
Technique : Oil on Wood
SIZE (cm) : 240 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.