ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อรรถนิติ เพชรโก
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Atthanit Patgo


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความรู้สึกอบอุ่นที่มีต่อที่บ้าน หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 63 x 65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Feeling Warmth from Home ll
Date : -
Technique : Wooodcut
SIZE (cm) : 63 x 65 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความรู้สึกอบอุ่นที่มีต่อที่บ้าน หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 63 x 66 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Feeling Warmth from Home lV
Date : -
Technique : Wooodcut
SIZE (cm) : 63 x 66 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.