ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน
เกิด :
23 มกราคม 2511 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
11 ซอยกรุงธนบุรี 6 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร :
0-2438-3925
การศึกษา :
2533 - ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2539 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2534 - Small Painting เซเว่นส์ ซีส์ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2536 - Day by Day ไดอะล็อก แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2549 - A Talk 2 the Blues นำทอง แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2555 - In Search of Love Painting
นิทรรศการกลุ่ม :
2533 - Kochi International Triennial Exhibition of Paris ญี่ปุ่น
2534 - Singapore Art Fair 91 สิงคโปร์
2535 - 9th International Biennial Print Exhibition ญี่ปุ่น
2536 - Art Today From Thai, America, Japan หอศิลปฯ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2538 - นิทรรศการ Thailand-Japan Exchange Print Exhibition 1995 ญี่ปุ่น
รางวัล/เกียรติยศ :
2533 - รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Attasit Aniwatchon
Born :
January 23, 1968 Bangkok
Education :
1990 - B.F.A. Graphic Arts, Silpakorn University
1996 - M.F.A. Graphic Arts, Silpakorn University
Solo Exhibition :
1991 - Small Painting, Seven Seas Gallery, Bangkok
1993 - Day by Day, Dialogue Gallery, Bangkok
2006 - A Talk 2 the Blues, Numthong Gallery, Bangkok
2012 - In Search of Love Painting
Selected Exhibitions :
1987 - 4th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok
1990 - 1st Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Japan
1991 - 19th International Biennial of Graphic Art, Ljubljana, Yugoslavia
- Singapore Art Fair'91, Singapore
1993 - Art Today from Thai, America & Japan, Graphica Creative 93, Alver Aalto Museum, Finland
1994 - 3rd Biennial of Graphic Art Belgrad'94
1997 - International Print Triennial'97, Bulgaria
2001 - Suan Luang in Golden Frame
2003 - 4 th International Print Triennale “Coloure in Graphic Art” Cracow, Poland
- Happiness, Thai Contemporary Art Exhibition Project in the Auspicious Occasion of both Anniversary of Silpakorn University 60 Year of Thai Contemporary Arts.
2005 - 19 th Art Exhibition by Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
- Contemporary Prints, Numthong Gallery
Awards :
1990 - The Friendships programme for the 21st Century, Japan.
1990-91 - Special Prize, Toshiba "Brings Good Things to Life", Art Competition.
1995 - Award Winner Toshiba "Brings Good Things to Life", Art Competition.
1996 - Award Winner 2nd Panasonic Contemporary Painting Exhibition.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเคลื่อนไหวในขอบเขต 882/11 หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 80 X 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Realm of Movement 882/11 No. 2
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 80 X 107 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.