ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อติ กองสุข
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ati Kongsuk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปู่เย็นกับสัมภาระ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปั้นหล่อวัสดุสำเร็จรูป
ขนาด (ซม.) : 42 x 456 x 246 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Grandfather Name Yen and the Baggage
Date : -
Technique : Molding finished material
SIZE (cm) : 42 x 456 x 246 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.