ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อธิวุธ งามนิสัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Athiwuth Ngamnisai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การกำเนิดใหม่จากความเสื่อมสภาพ
เทคนิค : เรือขุด, เหล็ก, ขี้ผึ้ง, ไม้, ปูนซีเมนต์
ขนาด (ซม.) : กว้าง 135 x ยาว 820 x ลึก 45 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Birth from the Ruin
Date : -
Technique : Boat, Metal, Wax, Wood, Cement
SIZE (cm) : W. 135 x L. 820 x D. 45 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.