ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อรัญ หงษ์โต
เกิด :
22 พฤศจิกายน 2507 นครราชสีมา
ที่อยู่ :
105 ซอยคุ้มครอง 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การศึกษา :
- ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2535 - จิตรกรรม 2534-2535 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33,34
- นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 10,11,12,13
- การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1,2,3,4
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2,3,4,5 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3, 4, 5 เนื่องในวันศิลป พีระศรี
- รางวัลชนะเลิศจากการแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2,3
- รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากงานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 12
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Arun Hongto
Born :
November 22, 1964 Nakornrajsima
Education :
- B.F.A. (Painting), The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Solo Exhibition :
1992 - Recent Paintings 1991-92, The National Art Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1984-1986 - The 1st-3rd Youth's Art Exhibition of Thailand, Bangkok
- The 2nd-5th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok
1986-1991 - 1986-91 Contemporary Art Exhibition Promoted by Thai Farmers Bank, Bangkok
- The 10th-13th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok
1987-1990 - The 33rd-36th National Exhibition of Art, Bangkok
1989 - The 4 Experimental Artists, Bangkok
1992 - SMALL WORKS by 56 Thai Artists, Silom Art Space, Bangkok
Awards :
1985-1986 - Award Winner, The 2nd and 3rd Youth's Art Exhibition of Thailand, Bangkok
1986-1988 - 2nd Prize, Silver Medal, Painting 3rd, 4th and 5th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok
1988 - Award Winner, Painting, 1988 Contemporary Art Exhibition
- Gold Medal, Painting, The 12th Bua Luang Art Exhibition
- 1st Prize, Gold Medal, Painting, The 34th National Exhibition of Art
1989 - Selected Young Artist of the Year 1989, Silpakorn University
1989 - Award Winner (Painting) 1989 Contemporary Art Exhibition
1990 - 3rd Prize, Bronze Medal, The 36th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รัง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 130 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.